Boklansering 23 september 2021

Från bokidé till bokmässa!

Fri konkurrens – Författare Lars Hartzell

Den unge advokaten Fredrik Hammel som nyligen startat egen advokatbyrå får ett tufft uppdrag att hjälpa sin gamle vän och klient Magnus Granlund som med hårt arbete byggt upp ett företag, ett ”livsverk,” kring unika idéer och erfarenheter. Plötsligt upptäcker han att hans företagshemligheter gått ut genom dörren med en före detta anställd som startat konkurrerande verksamhet. Fredrik tvingas konstatera att de juridiska möjligheter som står till buds är både långsamma och otillräckliga. Romanen belyser en företagsstöld med den fria konkurrensen som täckmantel.

Mycket dramatik och komik i Stockholmsmiljö, men även rättsprocesser och gastkramande episoder i Nepals djungler.

Lars Hartzell föddes 1949 och växte upp i Bromma, Stockholm. Han har två barn med sin första fru och båda är födda på 1970-talet. Han läste juridik i Stockholm och efter en tids tjänstgöring vid domstol började han arbeta som förbundsjurist på två olika TCO-förbund. I slutet av 1980-talet startade Lars Elmzell Advokatbyrå tillsammans med kollegan Anders Elmer. Namnet Elmzell är en kombination av efternamnen. Elmzell var den första svenska advokatbyrån med specialinriktning på arbetsrätten. Elmzell blev tidigt erkänt som ledande inom arbetsrätt även internationellt. Under 1990-talet deltog Elmzell vid bildadet av EELA (European Elmployment Lawyers Association) och i början av 2000-talet blev Elmzell en av pionjärerna inom advokatalliansen Ius Laboris. Lars har som ombud drivit många tvister till förhandlingar och processer i domstolar och skiljeförfaranden. Totalt har ett stort antal av fall gått till slutligt avgörande av högsta instans dvs. Arbetsdomstolen och Högsta domstolen. Utöver rollen som juridiskt ombud, rådgivare och förhandlare för sina klienter har Lars föreläst vid universitet och hållit arbetsrättsliga kurser för organisationer och företag. Han har skrivit fackböcker, tidningsartiklar, rättsutredningar och promemorior i olika arbetsrättsliga frågor. Internaionellt har han rankats som Senior statesperson av Chambers och omnämns särskilt ”has an outstanding track record in the field of employment law.” 2014 – 2015 utsågs han till ”Lawyer of the Year” av Best Layers. Efter flera decennier som advokat har Lars valt att gå i semipension och trappa ned till en mindre aktiv roll. Det har gett tid för andra aktiviteter som t ex innovationer och författande av sin första äventyrsroman. Eventuellt kommer det en uppföljare.